حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

شرکت مانیزان تولید کننده لبنیات

شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها و فرایندهایی که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. در حقیقت حاکمیت شرکتی به این موضوع اشاره دارد که شرکت‌ها چگونه و با چه هدفی اداره می‌شوند. مشخص می‌کند که چه کسی قدرت و مسئولیت دارد و چه کسی و چگونه در شرکت تصمیم می‌گیرد. در اصل حاکمیت شرکتی ابزاری است که مدیریت و هیئت‌مدیره شرکت را قادر می‌سازد تا به طور مؤثرتری با چالش‌های اداره شرکت برخورد کنند. حاکمیت شرکتی تضمین می‌کند که کسب‌وکارها، فرایندهای تصمیم‌گیری و کنترل‌های مناسبی دارند تا منافع همه ذی‌نفعان (اعم از سهام‌داران، کارکنان، تأمین‌کنندگان، مشتریان، جامعه و …) را به‌خوبی تأمین کنند. کمیته‌های حاکمیتی شرکت مانیزان به شرح زیر است: 

  1. کمیته حسابرسی
  2. کمیته ریسک
  3. کمیته جبران خدمات و انتصابات

دیدگاه خود را بیان کنید