درحال حاضر بسیاری از مشاغل شروع به کار حضوری نموده اند و مردم به صورت عادی تری در بیرون از خانه رفت و آمد می کنند. با این وجود باید نکات زیادی را در رابطه با رعایت بهداشت برای حفظ سلامتی در نظر داشته باشید و بدانید که هنوز هم خطر ابتلا و انتقال ویروس کرونا وجود دارد. پس مگر برای موارد ضروری، از خانه خارج نشوید و در خارج از خانه، نکات بهداشتی و سلامتی را رعایت کنید.

دسترسی مطالب در وبسایت تا چه حد آسان بوده؟

درحال حاضر بسیاری از مشاغل شروع به کار حضوری نموده اند و مردم به صورت عادی تری در بیرون از خانه رفت و آمد می کنند. با این وجود باید نکات زیادی را در رابطه با رعایت بهداشت برای حفظ سلامتی در نظر داشته باشید و بدانید که هنوز هم خطر ابتلا و انتقال ویروس کرونا وجود دارد. پس مگر برای موارد ضروری، از خانه خارج نشوید و در خارج از خانه، نکات بهداشتی و سلامتی را رعایت کنید.

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ | 16:5485 بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید