نکات رفتاری که در این دوران لازم به رعایت آنها هستید:

1- دستان خود را حداقل هر دو ساعت یکبار با آب و صابون بشویید. 2- از لمس کردن صورت خود بپرهیزید. 3- فاصله اجتماعی را رعایت کنید. 4- انجام روزانه ی حرکات ورزشی و کششی فراموش نشود. 5- هر روز تمرینات تنفس را انجام دهید ( تا ۱۰ ثانیه نفس خود را نگه دارید، اگر دچار تنگی نفس نشدید، خوشبختانه دچار این بیماری نیستید). 6- اگر متوجه علائم این بیماری شدید، در خانه بمانید و با رعایت شرایط قرنطینه، استراحت نمایید. 7- در صورتی که علائم تنفسی حاد شد، پزشک خود را در جریان بگذارید. 8- آگاه باشید: خبرهای معتبر را تنها از منابع خبری موثق دنبال کنید. 9- ماسک و دستکش را هنگام بیرون رفتن از خانه فراموش نکنید. 10- هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و بلافاصله دستمال را دور بیندازید و اگر دستمال ندارید از آستینتان استفاده کنید.

1- دستان خود را حداقل هر دو ساعت یکبار با آب و صابون بشویید. 2- از لمس کردن صورت خود بپرهیزید. 3- فاصله اجتماعی را رعایت کنید. 4- انجام روزانه ی حرکات ورزشی و کششی فراموش نشود. 5- هر روز تمرینات تنفس را انجام دهید ( تا ۱۰ ثانیه نفس خود را نگه دارید، اگر دچار تنگی نفس نشدید، خوشبختانه دچار این بیماری نیستید). 6- اگر متوجه علائم این بیماری شدید، در خانه بمانید و با رعایت شرایط قرنطینه، استراحت نمایید. 7- در صورتی که علائم تنفسی حاد شد، پزشک خود را در جریان بگذارید. 8- آگاه باشید: خبرهای معتبر را تنها از منابع خبری موثق دنبال کنید. 9- ماسک و دستکش را هنگام بیرون رفتن از خانه فراموش نکنید. 10- هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و بلافاصله دستمال را دور بیندازید و اگر دستمال ندارید از آستینتان استفاده کنید.

دسترسی مطالب در وبسایت تا چه حد آسان بوده؟

نکات رفتاری که در این دوران لازم به رعایت آنها هستید:

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ | 16:5386 بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید